Người Họa Sỹ Già Người Họa Sỹ Già Reviewed by Lê Sính on 5:15 PM Rating: 5

Thời gian

Lê Sính 9:19 PM
  Thời gian   (Trích từ tác phẩm The Prophet (Ngôn Sứ) Tác giả: Kahlil Gibran – Người dịch: Lệ Hằng)Xem thêm
Thời gian Thời gian Reviewed by Lê Sính on 9:19 PM Rating: 5
Powered by Blogger.