Những bài ca nhỏ tặng Mây - SẮC MÀU CỦA ƯỚC MƠ Những bài ca nhỏ tặng Mây - SẮC MÀU CỦA ƯỚC MƠ Reviewed by Lê Sính on 4:52 PM Rating: 5

Những Bài Thơ Nhỏ Tặng Mây - BIỂN ỐM

Lê Sính 7:11 PM
 BIỂN ỐM  Mùa Thu thật xấu tính Hờn dỗi nên thành Đông Ôi mùa Đông, mùa Đông Thở phì phò hơi lạnh Biển chỉ mặc phong phanh  Nên chiều nay bi...Xem thêm
Những Bài Thơ Nhỏ Tặng Mây - BIỂN ỐM Những Bài Thơ Nhỏ Tặng Mây - BIỂN ỐM Reviewed by Lê Sính on 7:11 PM Rating: 5

LOST IN THE FOREST - LẠC GIỮA RỪNG SÂU

Lê Sính 7:31 PM
 L OST IN THE FOREST - LẠC GIỮA RỪNG SÂU Rừng đã đóng bốn bề đêm khóa cửa Tôi hoang sơ đi giữa chốn thâm u Tay đập vỡ thinh không Tai nghe t...Xem thêm
LOST IN THE FOREST - LẠC GIỮA RỪNG SÂU LOST IN THE FOREST - LẠC GIỮA RỪNG SÂU Reviewed by Lê Sính on 7:31 PM Rating: 5
Powered by Blogger.