[Truyện ngắn 300 từ] CÁI ĐẸP HAY LÀ SỰ DỞ HƠI

 CÁI ĐẸP HAY LÀ SỰ DỞ HƠI

Trời chưa tảng sáng, trăng già còn treo chênh đọt cây đã có một bóng người hăng hái bước trong sương. Một nhà thơ lên đường đi lập nghiệp đời tay nải đựng toàn chữ. Anh vào thành nọ. Tên gác cổng thành ngái ngủ ra mở cửa và bảo:

- Muốn vào thành thì phải đóng phí. 

Nhà thơ ngơ ngác.

- Lệ ở đây là thế. Anh phải có thứ gì đó giá trị cho ta, phải có cái để cho đi thì mới được nhận lại. 

Nhà thơ lôi trong tay nải số thơ anh chắt chiu để lập nghiệp đời. 

- Chỉ là giấy thôi mà, thơ có ăn được không?!

Nhà thơ mặt tím bầm, giận dữ.

- Đây là máu tôi, tim tôi, linh hồn tôi đấy, còn hơn ba vạn sáu ngàn quan tiền.

- Vậy thì anh cứ cầm về mà ăn cho hết! 

Tên gác cổng đóng sầm cửa lại. 

Dọc đường về, nhà thơ gầm gừ trong bụng.

- Từ chối ta ư, chẳng phải hắn từ chối một con người mà là từ chối Cái Đẹp! 

Trong thành tên gác cổng chậc lưỡi nửa chừng thương hại, nửa chừng khinh.

- Chậc, chẳng phải ta từ chối một con người mà là từ chối sự Dở Hơi!

Lệ Hằng

[Truyện ngắn 300 từ] CÁI ĐẸP HAY LÀ SỰ DỞ HƠI [Truyện ngắn 300 từ] CÁI ĐẸP HAY LÀ SỰ DỞ HƠI Reviewed by Lê Sính on 3:04 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.