THE DAISY AND THE DEW - CÚC DẠI VÀ GIỌT SƯƠNG

 

THE DAISY AND THE DEW

In the heart of autumn, comes a wild daisy

Tears in hands, the daisy smiles in the morning mist

Flutter

Dance

And sing

The daisy holds up the tears

Comes the sun

Drop by drop, the tears are gone

Leaving her behind

Seeing the day is passing by on her petals

Seeing the age is fading away on her fragrance

Seeing the sun sets on far and lonely way.

 

“To bear a tear is much better than to bear nothing.”

The daisy whispers to the night.

Lệ Hằng, Danang September 05, 2020CÚC DẠI VÀ GIỌT SƯƠNG

Giữa lòng mùa Thu, bông cúc dại sớm nay ghé đến

Nàng mỉm cười, nước mắt đêm trên tay nàng lóng lánh

Đong đưa

Nhảy múa

Hát ca

Nàng nâng niu giữ giọt nước trên tay

Mặt trời lên

Giọt giọt tan vào nắng

Bỏ lại nàng

Lặng lẽ nhìn ngày

ngày trôi trên từng cánh mỏng

Lặng lẽ nhìn thời đại

thời đại tàn trong những làn hương

Lặng lẽ nhìn hoàng hôn

hoàng hôn rơi trên những con đường xa ngái cô đơn.

 

“Phải mang lấy nước mắt tốt hơn chẳng mang được thứ gì.”

Bông cúc dại thầm thì cùng đêm.

Lệ Hằng 9/2020

 

Tranh Giao Mùa - Lệ Hằng 

THE DAISY AND THE DEW - CÚC DẠI VÀ GIỌT SƯƠNG THE DAISY AND THE DEW - CÚC DẠI VÀ GIỌT SƯƠNG Reviewed by Lê Sính on 1:12 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.