Fire And Light by J.E Carpenter


FIRE AND LIGHT
(A POEM BY J.E CARPENTER)
LỬA VÀ ÁNH SÁNG
(Lệ Hằng dịch)

Lửa và ánh sáng, lửa và ánh sáng
chúng ta là lửa và ánh sáng
trước khi thế giới bắt đầu
chúng ta lấp lánh tựa vì sao

bây giờ đã bọc trong xác thịt
như loài đom đóm nằm trong chai
chúng ta quên phát ra ánh sáng
và quên nhen ngọn lửa cháy mòn

Như là đất nằm sâu dưới lòng
hay chiếc đèn trong một căn phòng
ta giống Đấng Sáng Thế của mình
lửa và ánh sáng, ánh sáng của lửa,
một tình yêu cháy rụi lạnh và đêm.
*****
Fire and light, fire and light
we were fire and light
before the world began
we shown like stars

now enclosed in flesh
like fireflies in jars
we forget we emit light
and a flame that consumes

Like the earth inside the core
or the lamps inside a room
we are like our Maker
fire and light, fire light,
a love that consumes the cold and night.
Fire And Light by J.E Carpenter Fire And Light by J.E Carpenter Reviewed by Lê Sính on 9:03 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.