Bài Thơ - Nguyễn Ba


THE POEM
(by Ba Nguyễn)
You deserve for the whole Troy to be destroyed in fire
Ruin me in the heat, all and all and not enough
But no, darling!
I'm the fire
Could not turn to ashes
But turn to poem...
***
BÀI THƠ
(Nguyễn Ba)
Em đáng để một thành Troy cháy rụi
Thiêu đốt anh nào có thấm tháp gì
Nhưng em ơi!
Anh chính là ngọn lửa
Chẳng thể tro tàn
Chỉ hóa thành thơ...


Vietnamese poet Nguyễn Ba
Full name: Nguyễn Ba
Date of birth: 10/10/1962
Place of birth: Hàm Rồng, Thanh Hóa city
Facebook: Ba Nguyễn
Mobile phone: +84392918813
E-mail: nguyenbahr1962@gmail.com
***
Vietnamese poet Nguyễn Ba was born 1962 in Thanh Hóa, Vietnam. Currently, he is living and writing poems in Thanh Hóa city.
Bài Thơ - Nguyễn Ba Bài Thơ - Nguyễn Ba Reviewed by Lê Sính on 12:00 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.