Useful links for GE-elementary classes

Audio CDs phần bài học trên lớp và phần mềm luyện ở nhà cho các lớp GE-elementary của eHome English
Phần mềm hỗ trợ cho việc tự học và hoàn thiện kĩ năng speaking ở nhà, nội dung trong phần mềm này được thiết kế theo giáo trình American English File 1 rất thân thiện và có tính tương tác cao. Người học có thể xem lại từ vựng theo từng chủ đề trong giáo trình với Vocabulary Bank, ôn lại kiến thức ngữ pháp đã học trên lớp  trong mục Grammar Quizzes và xem các video mẫu của phần Practical English để luyện tập và củng cố kĩ năng nói và phát âm của mình. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ hoàn thiện phát âm theo chuẩn Mỹ trong mục Sound Bank với đầy đủ các âm và nhiều ví dụ điển hình.
1. American English File 1 MultiROM
2. American English File 1 Class Audio CDs
Hướng dẫn: 
- Đối với đĩa phần Audio CDs, các bạn tải file về và giải nén được 3 CDs
- Về phần MultiROM, giải nén xong các bạn kích hoạt file Start.exe để chạy chương trình tự luyện ở nhà.


Useful links for GE-elementary classes Useful links for GE-elementary classes Reviewed by Unknown on 9:15 AM Rating: 5
Powered by Blogger.